שנת צהריים וברכה על ציצית

שאלה

כבוד הרב, האם במקום לישון בצהריים עם ציצית אפשר כל פעם
כשקמים ללבוש ציצית אחרת ולברך עליה(להקצות 2 ציציות, וכל
יום אחרי שנת הצהריים ללבוש את הציצית האחרת)?
האם אין בעיה של "ברכה שאינה צריכה"?

 

 

תשובה

נראה לי שאין בכך ברכה שאינה צריכה וכמו שאדם מתרחץ באמצע
היום הוא צריך לברך שוב כן במקרה זה.

הרב יעקב אריאל |