תיקון ברכה לבטלה

שאלה

שלום הרב!
שאלה ממוקדת שמעיקה עלי ולא מצאתי תשובה בספרים:

כאשר עבר על ברכה לבטלה או לחילופין הוצאת שם שמים לבטלה-
1)האם החיוב להשלים לפסוק ולומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" קצוב בזמן- האם לאחר שעבר זמן של תוך כדי דיבור אין משמעות לתיקון זה כלל?
2)האם צריכים להתקיים שני התנאים:  (1) עבר זמן של תוך כדי דיבור (2) הסיח דעתו.

האם די באחד מהתנאים כדי להפסיד את האפשרות לתקן?

תשובה

נראה שאמירת בשכמל"ו היא דוקא תוך כדי דיבור וכשלא הסיח דעתו ואחד מן התנאים מעכב.

הרב יעקב אריאל |