בדיקה בבין השמשות

שאלה

בדיקה שנעשתה בבין השמשות בשעה 17:30 כאשר השקיעה ב 17:26 מדובר על היום השמיני לשבעה נקיים. ביום השביעי בוצעה בדיקה והייתה נקיה. וכן בבוקר של היום השמיני וכן הבדיקה של הערב שנעשתה בין השמשות

תשובה

לא ברור לי מדוע היה צורך בבדיקה ביום השמיני לנקיים. אם אכן מדובר בבדיקה בימים הנקיים (ולא בהפסק טהרה), אז בדיעבד בדיקה אחרי השקיעה תופסת, אם מדובר בניסיון להפסק טהרה, צריך לשאול שוב.

כל טוב

אריה כץ

רב משיב במכון פוע"ה

מכון פוע"ה | כ"ו שבט תשע"ח 17:30