גידול בעלי חיים

שאלה

האם מותר לגדל בעל חיים טמא בחצר הבית כמו כלב וכדומה?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


אין איסור לגדל בע"ח טמא, אמנם לעניין כלב יש איסור משני טעמים א. נושך ב. נובח דבר שיכול לגרום להפלת אשה (ב"ק עט ע"ב). כמו כן כלב מונע את האדם מעשיית גמ"ח וצדקה שהרי עניים יפחדו להכנס. אבל נראה שכל זה בכל נושך ומאיים אבל לכאורה כלב שהוא חיית מחמחד אין איסור לגדל. אמנם בספר חסידים (סי´ תתרלח) כתב שאין לגדל בע"ח סתם שהרי אפשר לקחת את הכסף הנדרש לבע"ח ולתתו לעניים. אבל ברור שזאת מדת חסידות ואיננה הלכה פסוקה. כמו כן למרות האיסור בגידול כלב רע ומאיים, אם האדם נמצא במקום סכנה כגון ערי ספר וכדו´ יכול לגדל כלב מאיים ובלבד שיהא קשור במשך היום (חו"מ תט סעי´ ג).

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/6/2013 8:31:48 PM