הליכה ד' אמות ללא ציצית

שאלה

כבוד הרב,
האם פטורים ממצות ציצית בבריכה בגלל שלא הולכים אתם 4 אמות
ואם כן אז האם יש פטור כשרוכבים על אופניים?

תשובה

אין דין הליכה של ד' אמות בציצית אלא הכל תלוי בלבישה . לכן
המים פטורים, וכן אם רוצים להשתזף מחוץ למים. אך אם הולכים
עם בגדים יש גם ללבוש ציצית

הרב יעקב אריאל |