המשך שאלה ייארצייט

שאלה

הרב השיב שנדחה את היארצייט לאייר. אולם בפני ברוך ראיתי שכשהייארצייט הוא בניסן, המנהג הוא להקדימו לראש חודש ניסן.
האם להקדימו לראש חודש ניסן או לדחותו לאייר? תודה.

תשובה

יום השנה נשאר בתאריך הקבוע רק הביקור בבית הקברות משתנה מכיון שאנו כבר בחודש ניסן תדחו לאייר.

הרב יעקב אריאל |