השתתפות סבא ב"חאלאקה" של הנכד בשנת אבל

שאלה

אני בשנת אבל על אבי מורי הכ"מ. נכד שלי יהיה לו "חאלקה" עוד מעט. האם אני יכול להשתתף בגזירת השערות? בארוחה? האם יש הבדל מה המסגרת? (רק סבים וסבתטת או גם משפחה יותר מורחבת כגון אחי הורי הנכד)

תשובה

ב"ה

שלום וברכה וכל טוב

מותר להשתתף בגזירת השערות, ואף בסעודה שנעשית לאחר מכן.

כיוון שאחד הטעמים של ה"חאלאקה" הוא כי בכך מחנכים את הנער כשהוא מסתפר בפעם הראשונה לקיים מצוות "לא תקיפו פאת ראשכם". ממילא גם ניתן להקל להשתתף בסעודה עם המשפחה המורחבת, כיוון שסעודה זו היא כעין סעודת מצווה שניתן להקל לאבל להשתתף בה, אף שהיא אינה מוגדרת ממש כסעודת מצווה.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

הרב אהוד אחיטוב | א' אייר תשע"ח 14:49