מחילה על חוב

שאלה

יש לי ספק שלפעמים כשמישהו חייב לי חוב ממוני אני חושש אולי מחלתי לו אף שודאי לי שלא הייתי מסכים בשום פנים ואופן לומר בפה שאני מוחל על החוב אך אני חושש אולי מחלתי וכעת אני גוזל במה שאני נוטל את החוב?

תשובה

מחילת חוב צריכה גילוי דעת חיצוני ברור היינו או באמירה בפה או ע"י
מעשה המגלה זאת, ולכן אם לא אמרת בפה לו או לאחרים שהחוב
מחול, אין שום סיבה לחשוב שתביעת החוב היא גזל.

הרב יעקב אריאל |