עשה לך רב שו"ת עם רבני קהילות בדרום-ו'

שאלה

 

מתי נכון להתערב או לנקוט עמדה בנושאים "פוליטיים" – ברמה היישובית, האיזורית או הארצית? איזה משקל יש כאן לנושאים "פוליטיים" שיש להם השלכה ישירה לנושאים תורניים ולמעמדו של הרב ביישוב?

תשובה

 

פוליטיקה היא נושא קשה. יש בה שאלות אישיות, ביחס למועמד כזה או אחר, ויש שאלות עקרוניות, הנוגעות למדיניות. הרב צריך להביע עמדה בשאלות העקרוניות, אך לא בעניינים אישיים. אם הרב יתמוך במועמד אחד, ואחר כך ייבחר השני, הוא יהיה נגד הרב.

במישור הארצי הרב יכול לנקוט עמדה אידיאולוגית אך לא פוליטית. הדגם צריך להיות הגרש"ז אויערבך, שלא התערב מעולם בשאלות פוליטיות, ולא הגר"ע יוסף, שהתערבותו בפוליטיקה פגעה במעמדו – עם כל ההערצה לגדלותו בתורה ובפסיקה. לדוגמא, הוא יכול לנקוט עמדה בשאלה אם להפריט את אדמות המדינה – משום שיש בכך איסור לא תחנם כשמוסרים אותן לגויים, וכדו'.

אם ועדת חינוך מחליטה להוציא את הילדים לבריכה מעורבת, צריך להתנגד לכך בכל התוקף, אולם לא לתקוף אישית את יו"ר הוועדה. לפעמים הפגיעה האישית עלולה להיות תוצאה של האמירה העניינית, ולא צריך להיבהל מזה.

 

בהנחיית הרב עזריאל אריאל\ מהו"ת | אלול-תשרי תש"ע