עשה לך רב שו"ת עם רבני קהילות בדרום-ז'

שאלה

 

עד כמה נכון מצד הרב לכפות את דעתו על הקהילה, ובאיזה נושא? דוגמא: להוביל מהלך עם הגבאים, בניגוד לדעת רוב הציבור, להוציא את עלוני הפ"ש מבית הכנסת. דוגמא מיישוב אחר: הצלחנו להביא לכך שחלוקת עלוני פרשת שבוע תהיה ביום ששי בצהריים, אך יש מעטים המביאים אותם לתפילה – כיצד יש להתייחס לתופעה זו, האם לדבר באופן אישי או להתעלם?  

תשובה

 

קריטריונים לעלוני פ"ש ראויים: אין ציטוט של פסוקים שלמים; אין "שמות" קדושים (שם 'אלוקים' איננו קדוש); אין דרשות של דופי, אין פרסומות פסולות  מבחינה הלכתית וחינוכית וכן פרופורציה בין כמות הפרסומות והתוכן הרוחני. 

כדאי להוביל מהלך משותף – ברמה האיזורית, ואולי אף הארצית – בנושא עלוני הפ"ש. עלונים לא ראויים יוחזרו.

אם להעיר לתושב שמביא עלוני פ"ש מהבית לקריאה בבית הכנסת – זה תלוי ביחסים שבינו לבין הרב, במציאת סגנון דיבור מתאים, באלטרנטיבה (אם במקום זה הוא יפטפט – עדיף שיקרא). לא תמיד נכון להעיר.

 

בהנחיית הרב עזריאל אריאל\ מהו"ת | אלול-תשרי תש"ע