עשה לך רב שו"ת עם רבני קהילות בדרום-ח'

שאלה

 

עד כמה להקפיד על מנין אחד כגון ליל שבת בקיץ הצורך של מספר משפחות להקדים להתפלל לעומת הצורך של הישוב להתאחד בתפילה היחדה המאחדת את כולם; או בשבת בבוקר, יש המתקשים לקום למנין הרגיל. כמה לעמוד על אחדות המנין? בניסוח רחב יותר - טובת הפרטים לעומת טובת הכלל. עד כמה מדיניות מתערבת של הרב ועד כמה לאפשר "לזרום"? 

תשובה

 

אין הצדקה למנין מוקדם בשבת, כגון ליוצאי גרמניה, שהיו רגילים למנין מוקדם ומהיר בשבת בבוקר – כשזה פוגע בתפילה המשותפת. מה גם שתפילה זו היא מהירה מדי. צריך להביא לפשרה בין הקבוצות השונות. לגבי ליל שבת באמצע הקיץ – יש באמת בעיה קשה למשפחות עם ילדים. כדאי להגיע לפשרה, שמנין כזה לא יהיה כל הקיץ, אלא בחודשי השיא בלבד: מאחרי שבועות עד ט"ו באב, וכדו'.

אם מנין פרש מן המנין המרכזי שלא על דעת הרב, עליו לבטא את התנגדותו ע"י התעלמות ממנו בהתחלה; אבל אם המנין מתמסד, לא לאבד קשר עם הציבור, אלא להשתתף בו מידי פעם.

 

בהנחיית הרב עזריאל אריאל\ מהו"ת | אלול-תשרי תש"ע