עשה לך רב שו"ת עם רבני קהילות בדרום-ט'

שאלה

 

בית כנסת "על עדתי" - אנו עומדים לקראת תכנון מבני הציבור ליישוב הקבע, שבמרכזם בניין בית הכנסת – כפי ההערכה של הנפשות הפועלות - לא ניתן להקים בית כנסת אחד לישוב שיכיל בעז"ה 500 משפחות כ"י. לפיכך הוצע שיהיו שלושה בתי כנסת, מנהג הספרדים ועדות המזרח, מנהג אשכנז-ספרד, ומנהג תימן, כאשר באותו מתחם יהיה חדר לימוד משותף וכדו', על מנת לשמור על צביון של ישוב אחד וקהילה אחת. ההערכה היא שאם כבר אין בית כנסת אחד, חלק ניכר מהציבור (לא ברור מה משקלו, רוב, חצי, מיעוט) מעדיף שבתי הכנסת השונים יתחלקו לפי מפתח של מנהגים. השאלה היא האם במצב נתון זה יש עדיפות הלכתית ליצור גם בית כנסת "על עדתי". או שלרעיון זה יש ערך רק כאשר כל הציבור מתפלל בבית כנסת אחד, משום ברוב עם. אך אם בין כך זקוקים לכמה בתי כנסת, שמא כבר אין טעם ליצור בצורה מלאכותית בית כנסת "על עדתי"? 

תשובה

 

אין בעיה הלכתית בבית כנסת המורכב מבני עדות שונות. כל הבעיות פתירות, אם רוצים רק בחגים ובפרטבימים הנוראים אי אשפר לקיים תפילה משותפת.  אם יש בתי כנסת לעדות שונות, ורוצים לעשות עוד בית כנסת משותף – צריך לשקול את זה מול העיקרון של "ברוב עם הדרת מלך". אם זה יהיה בית כנסת גדול ומרכזי – כן. ואם לא – עדיף להימנע מהקמתו. 

בהנחיית הרב עזריאל אריאל\ מהו"ת | אלול-תשרי תש"ע