עשה לך רב שו"ת עם רבני קהילות בדרום-י'

שאלה

 

כיצד בישוב כזה על הרב לנהוג לגבי מקוה או בגד ים בבריכת היישוב, שיעורי התעמלות וכו' (בייחוד בפני הילדים והנוער) בקיצור כמה "דיסטנס" ליצור? כמו כן, מה המקום להשתתפות באירועי תרבות של חול (ערב גברים בבריכה; הרצאה בנושא מדעי)?

תשובה

 

אם יש לרב צורך בריאותי  הוא לא צריך להימנע מכך. גם הגרי"ש אלישיב לא נמנע מללכת לשפת הים בנתניה עם חבריו לבית הדין. בעיר, יש מקום להבחין בין בריכה, שהיא מקום קטן, לבין חוף הים, שבו הרב 'נבלע' יותר בקלות.

בהנחיית הרב עזריאל אריאל\ מהו"ת | אלול-תשרי תש"ע