פינת הנקה בבית הכנסת

שאלה

אנחנו מתפללים לצערינו בעולם התעמלות
היתה בקשה של כמה נשים ליצור להם פינה צנועה בעולם ( בעזרת
נשים) אשר שם יוכלו להניק את עולליהם
האם ראוי שתהיה כזאת פינה?
בפרט שמדובר באולם אחד שמחולק ע"י מחיצה בין הגברים והנשים.

 

 

תשובה

פנה בבקשה למרא דאתרא.

הרב יעקב אריאל |