צרכים שונים במעשר כספים

שאלה

מעשר כספים שלום לכבוד הרב, ברצוני לשאול -אני יודע שיש דברים הרבה יותר חשובים מזה אך בכל זאת - רציתי לשאול האם אפשר לתת מכספי מעשר כספים לעמותה העוסקת בהצלת ציפורים נדירות ?(הוא הדין לעמותות צער בעלי חיים למיניהם). תודה וכל טוב שלמה

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

מעשר כספים נועד עבור כמה מטרות. א. חיזוק לומדי תורה, כמו שמובא במדרש תנחומא (אות יח) "להוציא אחד מעשרה לעמלי תורה", ובזה ניתן להכליל פעמים רבות גם תשלום עבור תלמודי תורה, קניית ספרי קודש עבור הציבור, ועוד. ב. נתינה לעניים בדומה למצוות הצדקה כמובא ברמ"א בשלחן ערוך יורה דעה סימן רמז סעיף ד, ובזה נכללת גם הכנסת כלה וכדומה.

מטרות אחרות, הגם כשהן חשובות לכשעצמן, אינן נכללות תחת הצרכים האלו ולכן לא ניתן להגדיר הוצאה עבור הצלת ציפורים כהוצאה מכספי מעשר כספים.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | כ"ז שבט תשע"ח 10:15