שאלות הלכתיות

שאלה


שלום וברכה,
תודה מראש לכבוד הרב.

1) בי"ה שמ"ו - כיצד מופיעה כאן האות "ו"? והרי זה לא חריג!

2)סוף זמן ק"ש - הולכים לפי דעות המג"א והגר"א. מה עשו לפניהם?

3)"אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך ה´ אלקינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו" - אני לא מצליח להבין את ההגיון במשפט! למה כתובה המילה "אבל"? אני לא מצליח להבין את המשמעות של הקטע.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

א. כל ה"ווים" שנוהגים לעשות בראשי העמודים אלו מנהגים של קהילות מסוימות, ויש רבים שהתנגדו לצורת כתיבת ספר תורה עם ראשי העמודים, מכיוון שזה מכריח את הסופר להתאמץ ולעשות אותיות שונות. אולם "ו" של "וזאת הברכה" היא חובה הלכתית. ועל כן בכל הספרים יש "ו" בראש העמודים.
ב. נהגו שני מנהגים, יש שנהגו כך ויש שנהגו כך, חלק מהחלוקת הזאת היא כבר של ראשונים, אלא שבאופן שיטתי רכזו את החומר שני האחרונים הללו, אבל יסודי המנהגים אלו כבר קדומים בתקופות הראשונים. ושני המנהגים כשרים.
ג. אבל אנחנו אומרים לפניך ד´ אלוקינו שחטאנו וגם אבותינו חטאו, וא"כ קיימנו בכך מצוות וידוי.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 3:40:10 PM