ציור בחול המועד

שאלה

 

האם מותר בחול המועד לצייר ציור, או להמשיך ציור שהותחל לפני חול המועד?

תשובה

חז"ל רצו שנעסוק רק בענייני החג, ואסרו כתיבה וציור בחול המועד, ועל כן אין להשלים ציור או יצירה בחג. 

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ג