דעת הרב פראנק על הראי"ה

שאלה

שמעתי שישנו מקום בכתבי הרב פראנק בו הוא מדבר על גדלותו של מרן הראי"ה ביחס לגדולים אחרים. הרב יכול להפנות אותי למקור זה?

תשובה

ידוע לי שהרב פרנק הוא זה שיזם את הבאתו של הרב קוק לירושלים ולמנותו כרבה של ירושלים.
עיין גם בספר "מלאכים כבני אדם" לרב שמחה רז במפתח לפי השם של רב פרנק תמצא חומר רב בענין זה.

הרב יעקב אריאל |