האם הרמב"ם כתב את אגרת תחיית המתים ?

שאלה

שלום לכת"ר.
למיטב זכרוני לדעת הרב יוסף קאפח זצ"ל יתכן והרמב"ם לא כתב
את אגרת תחיית המתים (כמדומני כך אמר). אבקש לדעת מהי הדעה
ה"מקובלת" בעולם התורה בנושא ומי הוא בר הסמכה לידע בנושא.

בכבוד רב

תשובה

לפי הידוע לי הרמב"ם כתבה.
פנה לרב יצחק שילת ממעלה אדומים הוא נחשב מומחה גדול ברמב"ם

הרב יעקב אריאל |