הש"ל והרב קוק זצ"ל

שאלה

נתקלתי בתקופה האחרונה שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה לגביי
הרב קוק ידוע שבציבור שלנו עושים ש"ל ויוצא לי הרבה פעמים
שאנשים חרדים שיוצא לי להכיר אומרים לי שלא כך סבר הרב קוק
ואז אני עונה מאיפה אתם יודעים פגשתם אותו? אני יודעת שהרב דגל
בכוללניות אך לגביי ש"ל אינני יודעת מה דעתו כי הרעיון של הש"ל
התחיל אחרי פטירתו אשמח לקבל מידע לגביי עיניין זה שגם יהיו
לי תשובות לאותם אנשים ששואלים בעיניין זה אפילו להפנות אותי
לספרים ומאמרים של הרב קוק זצ".

תודה רבה שנה טובה ומוצלחת

 

 

 

 

תשובה

הש"ל הוא דבר חדש שלא היה בימי הרב קוק ואין לדעת מה היה
אומר על כך.
אומנם הוא התנגד להתתפות נשים בבחירות עי' מאמרי ראיה עמ' 189
אך זה היה בתקופה בה במדינות מתקדמות רבות בעולם נשים לא
הצביעו והוא ראה בכך אז פריצת גדר
אין להסיק מעמדתה זו שום מסקנה מעשית לימינו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |