"ואהבת לרעך כמוך"

שאלה

בס"ד

שלום וברכה כבוד הרב!

אני עושה עבודה גדולה מאוד בנושא "ואהבת לרעך כמוך"
אני רואה את נושא זה כחשוב ביותר לחברה שאנו חיים בה
היום לאור השינויים שחלים בה. לכן הנושא קרוב ללבי ונראה לי
שחשוב לעסוק בו.
עבודתי כוללת בתוכה כשלושה פרקים: הראשון בנושא מיהו רעך?
ביהדות הרגילה, השני מיהו רעך הקבלה?, והשלישי הוא האם אפשר
לצוות על אהבה? הרי אהבה היא רגש.
ברצוני לבקש ממך את עזרתך ודעתך בשתי שאלות מרכזיות:
1. מיהו רעך שאותו אנו מצווים לאהוב כפי שאנו מצווים לאהוב את
עצמנו? כל אדם בעולם? רק יהודים? או רק יהודים מאמינים ושומרי מצוות?.
2. האם אפשר לצוות על אהבה? משום שאהבה היא רגש, כיצד
אפשר לצוות על רגשות?.
אבקש ואשמח לשמוע את דעתך האישית בנושא ויחד עם כך לקבל
גם מקורות מידע שעליהם דעתך מסתמכת (אסמכתא). אם תוכל
להוסיף מקורות נוספים ששם אוכל לקרוא ולהגדיל את הבנתי אודה לך מאוד.
לרשותי עומדים שו"ת בר אילן, DBS, תחומין וספרייה מגוונת מאוד
שבהם נעזרתי עד כה.
אודה לך מאוד אם תוכל לענות על שאלותיי.
תודה רבה על תשומת הלב, הדבר חשוב לי מאוד.
בברכת כל טוב,

 

תשובה

1. נתחברו בנושא זה כמה ספרים עי' בערך אהבת ישראל באוני' תלמודית.
2. עי' בפי' ראב"ע על לא תחמוד ותבין שהרגש מכוון עפ"י השכל וע"כ אפשר לכוונו ולהטותו.

 

 

הרב יעקב אריאל |