לשון הרע בפיל"ת

שאלה

חלק ממקומות העבודה דרשים היום מבחנים פסיכולוגיים ועוד כתנאי לקבלת עובדים. כחלק מהמבחן יושבים קבוצת אנשים (שאינם מכירים זה את זה) ומקבלים משימה קבוצתית. לאחר מכן כל אחד מתבקש לענות על מספר שאלות וביניהם עם מי מאנשי הקבוצה לא היית רוצה לעבוד ומדוע? לטענת הבוחנים אין הם משתמשים במידע זה כלפי אותו חבר קבוצה שעליו נאמרו הדברים אלא כדי לראות כיצד האומר מנתח את חברי קבוצתו.

האם יש בכך לשון הרע או מכיון שעצם התוכן כלפי האדם שעליו נאמר אינו רלוונטי, אין לשון הרע? 

מה יש לעשות במקרה כזה כאשר יודגש כי אין הם מוכנים לוותר על התייחסות לשאלה זו ואין אפשרות לקבל קידום או קביעות בעבודה ללא מבחן שכזה.

תודה רבה

תשובה

יש בכך לה"ר ולכן צריך להתרכז במי שאתה מעוניין לעבוד עמו, ואת מי שאינך מעוניין צריך לענות בצורה סתומה, היינו שלפי תחושת לבך יש אולי חשש שלא תסתדר עמו.

הרב יעקב אריאל |