נישואים וילדים לאדם עני

שאלה

האם גם לאדם עני שמתקשה לקיים את עצמו במחינת פרנסה וחיים,  מחויב בזוגיות וילדים למרות הקושי שלו בעולם הזה? ? ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


הקב"ה זן ומפרנס לכל, ומשביע לכל חי רצון. ועל כן בודאי שהוא מחוייב בזוגיות וילדים, ואפילו אם יצטרך לטרוח ולעמול יותר, אי"ה יוכל לעשות כן. וההולך בתום חסד יסובבנו.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 3:02:57 AM