קפידה

שאלה

שלום לכבוד הרב,
רציתי לדעת האם קפידה הקיימת בליבי על אדם שחמס אותי ואת משפחתי עלולה להזיק לו?
ומה בדבר קללה שאדם מקלל איש מישראל מרוב כעס? האם היא נשמעת?

תשובה

נראה שכן וה"ה לקללה. אבל גם המקלל עלול להיענש. לכן צריך
להימנע מכעס בכלל ומקללה בפרט.

הרב יעקב אריאל |