התנגדות רבנים לעלייה להר הבית

שאלה

מדוע כיום רוב הרבנים פוסקים שאין לעלות להר הבית כלל, הרי
הר הבית מותר לטמאי מתים, ורק מקום המקדש אסור. אמנם אין
מידע מדויק על מקום המקדש אך יש מקומות בהר, בצפונו ובדרומו
שודאי אינם מקום המקדש. ומדוע לא נותנים לעלות באופן אישי
לפחות, לבני תורה, הבנתי שחוששים שאם תהיה קראיאה לעולת
לציבור הרחב יעלו אף אנשים רבים שאינם יודעים את ההלכות
ויהרסו חלילה לעלות אל מקום המקדש עצמו, אך גם לתלמידים
ששואלים התשובה היא שלילית. וכן הרי טומאה הותרה בציבור,
ומדוע לא מסתמכים על כך לאפשר עלייה, וגם הקרבה על המזבח
(אם ניתן לקבוע היכן מקומו), לפחות באופן תיאורטי(הרי המדינה לא
תשאר זאת). ועוד שלפני שנים רבות העלה הרב אליהו שליט"א
הצעה ליסד בית כנסת בהר הבית, ומדוע הרבנים לא קוראים לכך.
ועוד מדוע הרבנים שמתנגדים לעלייה לא עוסקים בנושא ההר והמקדש
בצורה מקיפה, ולא דואגים לשמור משמרת הקודש, בלימוד על ההר
והמקדש ובהשתתפות בפעילות למען ההר (כגון סיבוב שערים ומשמר המקדש). בציפייה מהרה לישועה, לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

תשובה

עי' בתשובה לשאלותיך במאמרי על תפילה ב'מחכמה' בת"ב בספרי
באהלה ש"ת ח"ד עמ' 201.
טומא הותרה בציבור רק בהקקרבת קרבן ולא בכניסה למקדש.
לגבי הקרבה כבר דנו בכך גדולי ישראל והעלו שעדיין לא הגיעה
העת מכל מיני בעיות הלכתיות: מיחוס כהנים, בגדי כהונה, מקום
המזבח ועוד.ובעיקר משום שלא איכשר דרא.
לגבי הדרישה למקדש ודאי שכל מי שביכולתו להתעסק בכך ולעורר
לכך ראוי שיעשה זאת.

 

הרב יעקב אריאל |