עבודת בכורות במקדש

שאלה

יש דין שבכור יעבוד בבית מקדש וכדי שיהיה פדיון הבן צריך שהוא ייצא רק דרך הרגילה ולא על ידי ניתוח כמו קיסרי וכו השאלה שלי היא האם בכור שיצא לעולם לא על ידי הדרך הרגילה אלא על ידי ניתוח האם הוא יעבוד בבית מקדש ?

תשובה

עיין  להלן בתשובה מאתר המכון שהבכורות לעתיד לבא לא יעבדו במקדש לחץ כאן

רבני מכון התורה והארץ | כ"ו אלול תשע"ז 9:07