שריפת בגדי כהן שנרדם במשמרתו

שאלה

לכבוד
הרב יעקב אריאל


שלום כבוד הרב,


במסגרת לימודי לקראת בר המצווה שלי אני לומד עם אבי מסכת תמיד. הגענו לגמרא בדף כ"ח עמוד א שאומרת: ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרו.
למדתי עם אבי שיש לממונה אפשרות להפקיר את בגדיו של השומר ומכוח זה לשרוף לו את בגדיו. דברי הגמרא לקוחים מהמשנה במסכת מידות פרק א הלכה ב.
ורציתי לשאול את כבוד הרב,
האם זה לא אלימות וחוסר אנושיות לשרוף לו את בגדיו???
(אני בהחלט חושב שהוא צריך לקבל עונש אבל עונש זה לדעתי בוטה ולא מכובד) 

אשמח אם הרב יוכל להסביר לי את הדרך החינוכית, מוסרית ואנושית של חז"ל.
בתודה מראש

תשובה

שריפת הבגד היא ענישה של הממונה והרשות היא רשות של בית דין ולא שרירות לב אישית של הממונה.
כמובן שאין הכונה לשרוף את הבגד כשהוא עליו אלא להעיר אותו ולשרוף את בגדו כיון שנרדם בשמירת המקדש. וקצת משמע שאף היה מותר להלקותו (קול בן לוי לוקה).
גם היום שבירת שמירה בצבא גוררת ענישה

הרב יעקב אריאל |