לימודים לתואר שני במכון שכטר

שאלה

אני ר"מ בישיבה תיכונית מעוניין ללמוד לתואר שני בתולדות עם
ישראל במכון שכטר המזוהה עם התנועה הקונסרבטיבית
האם מותר ללמוד אצלם.

 

 

 

תשובה

נראה לי שיש כאן חילול השם, יהודי דתי שומר תורה ומצוות הולך
לשמוע הרצאות בתכני יהדות במקום שבו מסלפים במוצהר את עקרי
היהדות ומה יגידו שאר העם אם התירו פרושים את הדבר. וע"כ עדיף
מאד מאד להימנע מכך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |