מעשר כספים לאברך שהוא קרוב

שאלה

כבוד הרב שלום , אחותי נשואה לאברך , אם אני אתן את המעשרות שלי להם , האם זה נחשב מצוות מעשרות ?

תשובה

שלום

אם אכן הם מוגדרים כעניים שאין להם כדי פרנסתם  , ניתן לתת להם ואף יש בזה  עדיפות שהרי יש לתת לקרובי משפחה קודם  לאחרים. 

הסכום שתיתן נחשב למעשר כספים 

רבני מכון התורה והארץ | י"ד סיון תשע"ז 14:31