אבטחת ישוב בשבת

שאלה

1. האם לשומר מותר להחתים כרטיס מגנטי בשבת כדי לוודא שאכן
עבר באותו מקום בשמירתו?
2. האם יש להתיר לכיתת הכוננות ביישוב ללכת עם ביפר בשבת או
רק מפקד הכיתה ישא ביפר?
3. האם מותר לחלץ רכב ביטחון ששקע בבוץ בשבת ע"י רכב
בטחון אחר או יש להשתמש ברכב חלופי? ואם כן, האם מותר לקרוא
בקשר לרכב צבאי שיחלץ את רכב הבטחון או שצריך להמתין עד
שיעבור רכב צבאי/ביטחון באזור?

תשובה

I. אם אפשר לעשות את המלאכה באיסור דרבנן - זו הדרך. כגון
חתימה ידנית ביד שמאל. כי אין כאן פיקו"נ ישיר אלא חיזוק השמירה.
II. אם ביפר אחד מספיק – די באחד. אם יש צורך ביותר
– רק לפי הצורך.
III. אם יש צורך בכוננות הרכב בשבת יש צורך לחלצו. ואם אפשר
לחסוך במלאכות בודאי שיש לחסוך בהן. אך אם יש חשש לעיכוב
ממושך, ומאידך יש סבירות גבוהה שיצטרכו רכב יש לשקול להתיר
ריבוי מלאכות לפי הצורך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |