הדלקת נרות שבת בבית מלון

שאלה

רב,

כיצד מדליקים נרות שבת בבית מלון, בהנחה שלא ניתן
להדליק בחדר אלא רק בכניסה לחדר האוכל ?

בתודה ובברכה

 

 

תשובה

ידליקו בברכה על יד מקום אכילתם (אם ניתן).

הרב יעקב אריאל |