הדפסת מחשב בשבת

שאלה

היות והמחשב מבצע אלפי חישובים מיד לאחר מתן פקודת הדפסה, ורק לאחר מכן מדפיס (שהות זמן ניכרת בין מתן הפקודה לבין הביצוע) האם יתכן לחשבו כגרמא? [באג"מ אבה"ע ד,עג כתב כעין זה].
בברכה.

 

 

 

תשובה

איני חושב כן, כיון שהתוצאות הן ישירות ומידיות לדוגמא האם יריה באקדח היא גרמא גם שם יש הרבה פעולות בין הלחיצה ועד יציאת הכדור

הרב יעקב אריאל |