שאלה

כשאני מוריד את מכשיר השמיעה שלי, נשמע צפצוף פידבק. הוא נגרם מקרבתם הרבה של המיקרופון והרמקול של המכשיר זה לזה, בלי חסימה אקוסטית ביניהם, וכך כל קול קטן שמגיע למיקרופון מוגבר ברמקול, חוזר למיקרופון ומוגבר יותר, וחוזר חלילה. מכיוון שהתהליך הזה קורה מהר, נשמע כמעט מייד צפצוף (תהליך דומה קורה כשמקרבים מיקרופון של מערכת הגברה לרמקול). האם אחרי שהורדתי את המכשיר אפשר להעביר את המכשיר למצב T המנטרל את המיקרופון של המכשיר? (מצב זה מיועד למכשיר שיכול לתקשר עם התקני תקשורת שונים כמו טלפון. הוא מכבה את המיקרופון של המכשיר, ומאפשר במקום זאת להגביר אותות המשודרים באל-חוט מהתקני התקשורת. כשאין התקן תקשורת שמתקשר עם מכשיר השמיעה, מצב זה למעשה משתיק את המכשיר).

תשובה

אין להעביר את המכשיר למצב T. בדומה לכך, אנו מורים לא להעביר ידנית תוכניות במכשיר השמיעה. גם אם היה מקום להתיר העברת תוכניות או שינוי עוצמה באמצעות לחצן,[1] נראה שנידון זה חמור יותר, כי בהעברה למצב T יש כעין כיבוי של המכשיר.

לגבי צפצוף הפידבק, אני ממליץ להכניס משהו שיחסום את המיקרופון או את יציאת הרמקול, וכך יימנע הצפצוף. זו שיטה שרבים המשתמשים בה והיא מצליחה. אפשר להיעזר בקלינאי תקשורת להכנת מסתם ייעודי, אך לרוב די בהכנסת נייר טישו לפתח היציאה של רמקול המכשיר.

 

[1].    יש מתירים זאת, משום שהמכשיר בכללותו פועל, ופעולה זו רק משנה עוצמה או איכות. משום כך הם מחשיבים זאת לשינוי זרם בלבד. באופן כללי, עמדת צומת היא שלא להתיר שינוי תוכנית או שינוי עוצמה באמצעות לחצנים.

הרב אליעזר טויק |