הריגת חרק המטריד חולה בשבת

שאלה

האם מותר להרוג חרק המטריד חולה שאין בו סכנה בשבת? מדובר כשהחרק מונע מהחולה הזקוק למנוחה לישון, ואין דרך אחרת לסלקו (לא הצליחו בשום אופן). תודה

תשובה

נראה שאין היתר לכך. הרי הריגת חרק אסורה מן התורה וזהו חולה
שאי"ב סכנה, ואפילו היה חולה שיש בו סכנה הרי לא הריגת החרק
תחיה אותו ותוסיף לו בריאות.

 

הרב יעקב אריאל |