השכבה לנפטר בערב שבת

שאלה

בערב שבת פרשת בחוקתי עשו בבית הכנסת השכבה לנפטרת שנקברה 5 ימים קודם
האם יש איסור הלכתי לעשות השכבות בערב שבת?

תשובה

צריך לברר אצל זקני העידה האם הדבר היה מקובל אצלם בעדות רבות לא עושים השכבה בשבת בתוך ימי האבלות. לדעתם הדבר פוגע באוירת השבת
אך כאמור יש לברר מהו המנהג

הרב יעקב אריאל |