התקני שינוי זרם

שאלה

איך מתירים רבני מכון צומת שימוש בהתקני 'שינוי זרם'? הרי כל תוספת זרם במכשיר יוצרת תוספת הבערה בטורבינות של תחנת הכוח?!

תשובה

תיאורטית אתה צודק, באמת אסור לגרום לתוספת בעירה בטורבינות, ואף שזו תוספת קלושה, היא אסורה כדין 'חצי שיעור' שאסור מהתורה (אם כי לגבי שבת יש אומרים שהאיסור מדרבנן). אבל בפועל המציאות היא שחברת החשמל לא מייצרת חשמל בדיוק לפי הצריכה הרגעית, משום שהיא חייבת להיות מוכנה לתוספת מהירה של חשמל, למשל במקרה חירום שמצריך הפעלת מערכות רבות בעלות הספק גבוה, או סתם במקרה של הדלקת אור המונית על ידי תושבים באמצע הלילה עקב אירוע. לכן תוספת הזרם הקטנה במכשיר לא גורמת למעשה לתוספת בעירה כנגדה. מעבר לסיבות שכתבתי, גם אין אפשרות לשלוט בטורבינות בצורה שרירותית, ולכן גם בלי חשש של קפיצה פתאומית של הצריכה, חברת חשמל תייצר יותר חשמל ממה שצריך. שאלה זו היא דוגמה קלסית לכך שכשבאים לפסוק הלכה, לא די להכיר את ה'שלחן ערוך' ואת הפיזיקה התיאורטית, אלא צריך להכיר את המציאות העדכנית.

הרב מנחם פרל |