טילטול בע"ח בשבת

שאלה

הרב ענה שמותר לטלטל חיית מחמד בשבת. מה הם מקורותיו?

תשובה

זכור לי שראיתי זאת באחד מפוסקי דורנו כמדומני הגרמ"פ, אך הסברה
אומרת זאת, לא יגרע בעל חיים ממוקצה דלא חזי למידי שכאשר
ייחדו אותו למשחק מותר לטלטלו

 

 

 

הרב יעקב אריאל |