שאלה

הבן שלי, בן השלושה חודשים, עבר ניתוח לב פתוח של VSD בשבוע שעבר. היום הוא משתחרר מבית החולים עם זונדה בלבד, כי הוא לא ניזון מבקבוק. אנחנו נצטרך להשתמש גם בשבת בזונדה. איך יש להתנהל בשבת? האם מותר לעשות עבורו מלאכות שאסורות בשבת?

תשובה

הבן, שיבריא ויאריך ימים, מוגדר עדיין כ'חולה שיש בו סכנה', לכן יש לטפל בו בדיוק כמו בימות החול, מבלי להחסיר שום פרט בטיפול.

(לדעת הרבה ראשונים אין צורך לבצע את הפעולות בשינוי, אך יש כמה ראשונים הממליצים לכתחילה לבצע את הפעולות בשינוי. לכן, במקום שעשיית הפעולה בשינוי לא מסובכת ולא פוגעת כלל בעצם הטיפול – מלכתחילה ראוי לעשותה בשינוי).

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |