יש לי חצר והתאורה מופעלת על ידי חיישנים. האם בשבת זה מהווה בעיה וצריך לכבות את החיישן?

שאלה

שלום רב, ברצוני לשאול יש לי חצר והתאורה מופעלת על ידי חיישנים. האם בשבת זה מהווה בעיה וצריך לכבות את החיישן? תודה, יוסף

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | ז' תשרי תשע"ח 9:45

אם יש לך רצון וכוונה להנות מן האור הרי הדבר אסור ויש לבטל את פעולת החיינים קודם השבת.

אך העובר כדרכו ברחוב ואינו יודע ואינו צריך את האור הנדלק הרי הדבר מותר 

להרחבה עיין באתר צומת מאמר בנושא לחץ כאן