כיסוי אוכל שעל הפלטה

שאלה

כיצד ניתן לטמון/לכסות אוכל על הפלטה בע"ש/שבת?

 

 

 

תשובה

בשבת מותר לכסות חמין הנמצאים על הפלטה רק כיסוי חלקי. כיסוי
מלא ומהודק על הכל מכל צדדיו – אסור.

 

 

הרב יעקב אריאל |