לשחק עם עפיפין בשבת?

שאלה

נשאלתי ע"י נכדתי אם מותר להעיף עפיפין בשבת.
למרות שברור לי שזה לא מתאים, לא ידעתי לתת תשובה הלכתית ברורה - ילילדים צריך לתת תשובה ברורה

אם אסור, אודה לייחוס המלאכה / תולדה הרלוונטית


תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

נראה שיש בכך רק חשש קשירה וחתוך, כמו כן אם העפיפון יתפס בחוט או גג בית, יתכן שיש בזה הוצאה מרשות לרשות. כמו כן לדעות שיש תחומין למעלה מי´ טפחים, אם העפיפון יעבור יב מיל יש כאן איסור, כדין אדם שקופץ על ידי כינויים ושמות (שו"ע סי´ תד). על כן מחמת חששות רבים אלו לא ראוי לעשות כן בשבת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 1:33:15 AM