מילה בשבת לבן גיורת

שאלה

אשה התגיירה כשהיא מעוברת ובי"ד לא ידעו שהיא מעוברת, היא ילדה בלידה רגילה בשבת, האם בנה נימול בשבת?

תשובה

נראה שמצד הספק אם עובר לאו ירך אמו הוא גר מצד עצמו ולכן אינו דוחה שבת.אך הדבר צריך עדיין תלמוד

הרב יעקב אריאל |