מילוי קנקן פילטר בריטה

שאלה

לכבוד הרב,
א.האם מותר למלא מים בקנקן פילטר בריטה בשבת או הדבר
אסור מדין בורר? (יש בו בית קיבול ובכל פעם ממלאים בו מחדש)
ב. האם מותר לקחת מתבשיל כמו חמין בעזרת מצקת מחוררת?
ג. כמה זמן לאחר שקיעה ניתן להתחיל לאכול סעודה שלישית בדיעבד?

 

 

תשובה

א. מותר (עי' ס' חבל נחלתו ח"ג סי' ו).
ב. מותר, כיון שאינו מתכוין לברור רק את המוצקים מתוך הנוזל.
ג. נראה שלדידן שנוהגים בצאת הכוכבים שלא כר"ת מותר בבין
השמשות היינו עד כשלוש עשרה דקות אחר השקיעה.

 

 

הרב יעקב אריאל |