מקרר בשבת

שאלה

שלום, כיצד יש לנהוג במקרה ופתחתי מקרר בשבת וגיליתי כי המפסק
לא נותק וכתוצאה מסגירת הדלת ייכבה האור (יתכן גם שהמפסק
משפיע על דברים נוספים).

תשובה

הדרך הפשוטה ביותר היא לשים מעצור כדי שהדלת לא תיסגר עד
הסוף ועי"כ האור לא יכבה, זה אינו אמור לקלקל את המקרר.

הרב יעקב אריאל |