עבודה בחברה מחללת שבת

שאלה

אני עובד בש"ל (שרות לקוחות) בחברה של טלפונים סלולארים.
א.מכיוון שש"ל עובד גם האם יש ענין לא לעבוד בעבודה כזאת
למרות שכמובן אני איני עובד בשבת .(ואם אכן יש ענין מה החילוק
בין לעבוד שם לבין להשתמש בטלפון סלולארי)
ב.כחלק מהשירותים אנו מוכרים שירות שנותן הנחה בשיחות בסופ"ש
ההנחה מתחילה ביום שישי לפני שבת ונמשכת עד יום ראשון אך
כמובן עיקר הזמן הוא בשבת וחלק מהרעיון הוא עידוד השימוש בשבת
האם יש ענין שלא אמכור שירות זה או לפחות לא לעודד אליו או
שמיכוון שהלקוח יכול לבחור להשתמש בו גם בהיתר למרות שעיקר
הענין הוא שימוש בשבת בכל זאת הדבר כבר לא קשור אלי?

 

 

 

תשובה

א. איני יודע מה כולל שרות הלקוחות עליו הנך כותב. בהנחה שהוא
כולל חילול שבת (במלאכות דאורייתא ודרבנן), הרי ודאי שאסור
לעשותו ואסור להשתמש בטלפון סלולארי. לגבי עבודה במקצוע זה שלא
בשבת, אף שהחברה פועלת בשבת, נראה שאינך אחראי על חילול
השבת בחברה ולא נחשב כמסייע לו.
ב. שאלה זו קשה יותר. מכירת מסלול הכולל פעילות מוזלת בשבת
היא הטעית עיוור בדבר, וסיוע לדבר עבירה. ואע"פ שאינך מחליט
ללקוחות אם הם ישתמשו במסלול זה, עצם הצעת ההוזלה למי
שמצווה על שמירת שבת ואינו יודע מדיניה - אסורה. אי-מכירה
בכוונה על-ידך היא רמאות כלפי החברה בה הינך עובד, שהרי הם
מוכרים מסלול זה לציבור לקוחותיהם, ואתה אינך ממלא את תפקידך.
ואע"פ שלכאורה, הינך מציל את החברה מחילול שבת, אין זה מתיר
לך לעשות את מלאכתך רמיה. מה גם שרווחי החברה הם מכירת
שירותי השבת ואף לכך הינך מסייע. לכן נראה שעדיף שתעבור לתפקיד
שאינו בשבת ואינו נשען על רווחי השבת כמו שירות תיקונים וכד'.
אם אין אפשרות אחרת מכיון שההוזלה כוללת גם את מוצ"ש הנך יכול
לעבוד במחלקה זו אולם להיזהר לא לומר את אפשרות חילולה של
השבת

 

 

 

הרב יעקב אריאל |