קבלת הודעות כתובות לסלולרי בשבת

שאלה

האם מותר לי להיות מנוי לשרות של קבלת דיווחי חדשות לטלפון
הסלולרי (sms) כאשר ההודעות נשלחות גם בשבת? (ע"י יהודים)

תשובה

משאלתך לא ברור האם אתה מקבל חדשות בשבת?

הרב יעקב אריאל |