קידוש בשבת על ליקר

שאלה

האם מותר בקדוש השבת להשתמש בליקר וכדומה

תשובה

מנהג העולם לקדש בשבת בבוקר גם על יי"ש וליקר. אולם בתנאי
שרוב רביעית יישתה או ע"י המקדש עצמו או בשיתוף אחרים

הרב יעקב אריאל |