רמזור אדום בשבת

שאלה

שמעתי אומרים בשם הרב שאין לחכות באור אדום בשבת (להולכי רגל) כי זה מראה שאין אנו מכבדים את השבת, בכך שמכירים שהחוק נועד גם למחללי השבת.

א. האם זה נכון 

ב. אם לא, האם עדיף לחכות, משום חוקי המדינה, חשש לחילול ה, ושמירה שלא להתרגל לעבור באור אדום, או לא.
תודה רבה וחג שמח

תשובה

א הבאתי דוגמא את יוהכ"פ שכולם חוצים באור אדום כי לא חוששים מפני הסכנה
ב. במקום שיש חשש למכוניות נוסעות יש פיקוח נפש ואסור שם לחצות באור אדום.

הרב יעקב אריאל |