שבת ואינטרנט

שאלה

האם מותר ליהודי הנמצא בחו"ל לכתוב באתר ישראלי ביום שישי בבוקר כאשר ודאי לו שיהודים לא יקראו את הדברים במהלך השבת אלא רק במוצאי שבת?
האתר מופעל משרת של לא יהודים.

 

תשובה

אם הכל נעשה שלא בשבת מותר. אם יש פעולה כל שהיא הנעשית בשבת גם אם היא נעשית ע"י שרת גוי אם הוא עושה את הדבר בשבת עבור ישראלי הדבר אסור

הרב יעקב אריאל |