שבת שירה

שאלה

בכמה מקומות ראיתי איזכור למנהג פזר אוכל לציפורים בשבת שירה ? האם קיים מנהג כזה ? ואם כן, מה מקורו ?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

מקורו של המנהג לא ידוע, הוא אמנם הוזכר במספר ספרים, ובייחוד המג"א מזכירו וסובר שאין לתת אוכל בשבת מכיווןש אין מאכילים בע"ח שבשדות אוכל, כיוון שאין מזונותם עליך, על כן היו פקפוקים במנהג זה.
סברות שנאמרו למנהג.
1. השירה אמרה ביציאת מצרים שירה וגם הציפורים, ולכן נותנים להם חלקם.
2. המן מראה על ביטחון שהקב"ה מפרנס מקרני ראמים עד ביצים, ואנו צריכי להודות לקב"ה.
3. יש שהסבירו שהמנהג מבוסס על כך שהיו רשעים (דתן ואבירם) שרצו לפגוע במשה רבינו ע"ה, ועל כן פרסו גרגירים בליל שבת כדי שלמחרת ישראל יצאו ויראו שירד מן גם בשבת, אבל באו הציפורים ואכלו את הגרגירים, ומכאן הבינו הכל שמשה אמת ותורתו אמת. וכתודה על מאכל היונים את גרגירי הרשעים, אנו נותנים לציפורים את מעט הסולת.
נראה שאין חובה לנהוג במנהג זה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/28/2013 11:32:16 PM